Følg os på...
 
 
   

Salgs- og leveringsbetingelser

 
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for G.S. Låseservice (herefter Sælger.)
 
1 . Priser.
Tilbud er baseret på de på tilbudsdagen gældene priser på materialer og arbejdsløn, og der tages forbehold for regulering af tilbudet. Såfremt ikke andet er angivet er tilbuddet gældene 90 dage fra tilbudsdato.

2. Leveringstider.
Vi påtager os intet ansvar eller erstatning ved forsinket levering som følge af force majeure, andre uforudsigelige leveringshindringer eller vanskeligheder fra fabrik o.l.

3. Returnering.
Varer modtages kun retur efter forudgående aftale, franko afsendt, vedlagt følgeseddel med påført faktura nr. og fakturadato. Til dækning af ekspeditions omkostninger beregnes 20%. Varer som er specialfremstillet efter opgave tages ikke retur. Varer taget hjem på bestilling tages ligeledes ikke retur. 

4. Reklamation.
Reklamationer vedr. mangler ved leverede varer skal ske 14 dage fra fakturadato. Ved påviste mangler inden for dette tidsrum foretages - efter vores valg - enten ombytning eller udbedring af den mangelfulde vare uden beregning.

Såfremt varen - efter at være taget i brug - viser sig mangelfuld på grund af materiale eller fabrikationfejl, som det ikke har været muligt at konstatere ved købers modtagekontrol, påtager vi os ombytning eller udbedring af varen uden beregning. Dette forudsætter dog, at køber skriftligt har reklameret inden 8 dage fra det tidspunkt, hvor manglen er konstateret, og at varen er retuneret til os. Dog kan reklamation ikke ske senere end 1 år regnet fra leveringsdatoen. Anvendes varen mere intensivt end aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt. 

Sælgers ansvar omfatter ikke mangler forårsaget af materiale som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er forskrevet eller specificeret af denne.

Sælgers ansvar omfatter ikke skader som følge af ukorrekt anvendelse af varen ligesom ansvaret ikke omfatter normal slitage og forringelser.

5. Produktansvar.
Sælger er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af den leverede varer.
a. På fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan en skade, som indtræder, mens varen er i købers besidelse.
b. På produkter, der er fremstilet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
De nævnte begrænsninger i sælgers ansvar gæder ikke, hvis han har gjort sig skyld i grov uagtsomhed.

6. Betalingsbetingelser.
Betalingsbetingelser fremgår på fakturaen. Ved for sen betaling påregnes rente og rykkergebyr.

Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælger desuden ret til - efter skriftlig meddelse til køber - at suspendere opfyldelsen af sine kontraktlige forbindelser indtil betaling sker.

Såfremt køber ikke efter 3 måneder har betalt det forfalden beløb, er sælger berretiget til - efter skriftlig meddelse til køber - at hæve aftalen og foruden rente og rykkergebyr at kræve erstatning for det tab, sælger har lidt.

Erstatning kan ikke overstige den aftalt købesum.

Medmindre andet er aftalt faktureres den aftalte købesum med tillæg af moms, når arbejdet er afsluttet. Dog forbeholder vi os retten til at fremsende faktura på aconto beløb eller kræve hel eller delvis forudbetaling.

7. Ejendomsforhold.
Varen forbliver sælgers ejendom, indtil købesum er fuldt betalt.
 
 
 
G.S. Låseservice | Frederikssundsvej 235 st th , 2700 Brønshøj | Cvr. 16 01 24 08 | Tlf. 70 234 236